De mannen van Sânman & Sikke

Siebren Kramer

Siebren Kramer studeerde zang aan het conservatorium in Groningen en deed in 1996 eindexamen. Hij is werkzaam als zangdocent en dirigent en beweegt zich in zowel klassieke als ‘lichte’ kringen. Jarenlang was hij kernkoorlid van Capella Frisiae. Siebren is naast muzikaal leider en zanger bij Sânman & Sikke actief als dirigent/zanger bij het gemengde vocaal ensemble Koarbizznizz. Daarnaast ondersteunt hij een vrouwenensemble dat zich toelegt op het alternatieve popgenre. Buiten de muziek is hij een aantal dagen in de week werkzaam in het Jopie Huisman Museum in Workum.

Robert van Galen

Robert van Galen speelt vanaf zijn 10e  gitaar. Speelde in zijn jonge jaren gitaar bij het jeugdkoor van de kerk en maakte zo zijn eerste speeluren die hem later goed van pas kwamen. Vanaf zijn 12e  begon hij zich te interesseren voor meerstemmige zang en met muziek van The Beatles viel een boel te leren en te ontdekken…

Alle Beatle elpees heeft ie grijs gedraaid in in een tijd waar andere jongeren zich bezighielden met The Police, UB 40 en Bob Marley .

Op zijn 15e begon Robert  met het geven van gitaarlessen aan vrienden en bekenden. Toen dit serieuze vormen begon aan te nemen heeft hij verschillende muziekpraktijken opgezet in o.a Leeuwarden, Sneek en Bolsward.  Ook heeft hij een aantal jaren in de Lachcarroussel  gespeeld met o.a Teake van der Meer.

Daarna ontdekte Robert de fingerpickingstyle van Harry Saksioni. Hij vond dit fantastisch en zat avond na avond te oefenen op zijn slaapkamer om deze stijl onder de knie te krijgen. Na een aantal jaren in zijn uppie deze muziek in restaurants als achtergrondmuziek te hebben gespeeld, hoorde hij bij het beluisteren van muziek van James Taylor ook  Crosby Stills  Nash and Young. Heerlijk om zo muziek te maken dacht hij. Alleen maar meestemmige zang en een gitaar….

Na verschillende omzwervingen in een aantal bandjes en een Conservatoriumstudie kreeg hij in oktober 2014 de gelegenheid om bij Sanman & Sikke te gaan spelen. Zo kwamen de eerdere interesses van verschillende muziekstromingen en gitaartechnieken allemaal bij elkaar in een groep. Kan het nog mooier?

In het dagelijks leven is Robert van Galen Docent Muziek op een middelbare school en  heeft hij nog steeds een eigen muziekpraktijk in Heerenveen waar hij gitaar- en keyboardles geeft.

Bareld Bijma

Een schoolplein-gesprekje over de voor veel zanggroepen kenmerkende ‘vocale mannenschaarste’, bracht Bareld eind 2000 tot de stap om eens vrijblijvend en niet gehinderd door enige koor-ervaring een repetitieavond te bezoeken van het Jouster koor ‘’Vivace’’. De gemengde muziekgroep, ontstaan na de succesvolle uitvoering van een musical, bereide zich voor op een familieconcert met een gevarieerd meerstemming repertoire. Muziekstijlen die  tot dat moment voor Bareld volslagen onontgonnen terrein vormden, triggerden nieuwsgierigheid naar meer en de proefsessie werd omgezet in een actief lidmaatschap.

Op initiatief van toenmalig Vivace-dirigent Albertus de Jong werd tijdens een concert een gelegenheidssextet gevraagd een renaissanceblok ten gehore te brengen; de opmaat naar ensemble ‘’Blend’’ dat eenmaal op eigen benen, tot 2006 eveneens een breed palet van meerstemmige muziek ten gehore bracht. De uitdaging van complexere muziek en de motivatie om te kunnen ‘’staan’’ voor de eigen partij zette Bareld op het spoor van zangdocente Netty Otter en haar aanwijzingen (+ uitpuilende bibliotheek) boden nog meer muzikale verbreding. 

Sinds 2006  vormt gemengd vocaal ensemble ‘’Koarbizznizz’’ voor Bareld het ideale platform om de muzikale grenzen verder te verleggen.

En toen was daar: Sânman & Sikke.....

Een netwerklijntje van Siebren naar een collega-zanger gaf in september 2004 aanleiding tot een avond ‘’op zicht’’ aan Egbert’s keukentafel ‘and the rest is history’......

Opnieuw was variatie in genre en stijlen troef en dus was er eigenlijk geen ontkomen aan; Bareld werd deel van de Sânman-inventaris en is daar tot op heden met veel plezier zowel vocaal als verbaal aanwezig ;-) 

Klaas de Vries

De liefde voor de muziek was er al heel vroeg en bestond in het begin uit het spelen op de bugel bij de plaatselijke muziekvereniging. Toen sport een steeds belangrijkere rol ging spelen, stond de muziek een tijdlang op het tweede plan. In 2000 nam een vriend hem mee naar een klein koor om te luisteren, maar hij werd meteen tussen de mannen gezet om mee te zingen. Het koor verdween, maar samen met genoemde vriend heeft hij nog een aantal jaren muzikaal behang geplakt.

Ook heeft hij meegedaan aan diverse klassieke projecten.

In 2007 kreeg hij de tip dat Sânman & Sikke een tenor zocht. Het contact was snel gelegd en het bleek al gauw te klikken met de andere zangers.

De meerstemmigheid en goede harmonie tussen de mannen maken dat hij zich hier echt thuis voelt! 

Tsjamme Overal

Volgens mij kun jij wel mooi zingen. Zo werd Tsjamme Overal op 18 jarige leeftijd en wonend in Wommels aangesproken en uitgenodigd om in de plaatselijke Gospelgroep mee te komen zingen. Dat voldeed goed, en zo ontstond de liefde voor zingen en vocale muziek. Na een aantal jaren ontstond toch behoefte aan meer vocale uitdaging en zo maakte Tsjamme de stap als bas bij het Keamerkoar Littenseradiel onder leiding van Jan Blanksma jr. Bij het Keamerkoar Littenseradiel heeft hij met veel plezier aan diverse prachtige projecten meegezongen en ook een aantal jaren als voorzitter gefunctioneerd. In deze jaren heeft zich de liefde voor klassieke muziek bij hem genesteld. Maar via diverse projectkoren, zoals Stay Close in Leeuwarden maakte Tsjamme ook uitstapjes naar Close Harmony en andere lichte muziek. Medezanger bij het Keamerkoar Littenseradiel, Halbe Klijnstra, vroeg in 2003 of Tsjamme wellicht belangstelling had om mee te komen zingen bij Sânman & Sikke. Dat liet hij zich geen tweede keer zeggen en zo trad Tsjamme in september van dat jaar toe tot de groep. De combinatie van een goede zangkwaliteit met een hele hoop plezier tijdens de repetities en optredens maakt van het zingen bij Sânman & Sikke een feest. Naast Sânman & Sikke zingt Tsjamme vanaf de oprichting door Siebren Kramer in 2006 ook als bas/bariton bij vocaal ensemble Koarbizznizz.

Foppe Hoekstra

Foppe is opgegroeid in een gezin waar veel gezongen werd. Zijn ouders waren sopraan en tenor bij het Drachtster kamerkoor en Foppe ontwikkelde hierdoor al op jonge leeftijd belangstelling voor meerstemmige muziek. Hij koos ervoor om dit in de brass-wereld tot uiting te brengen, eerst als cornettist en later als slagwerker. Hier leerde hij muziek lezen en hoe het musiceren in ensemble-verband werkt .

Na een aantal jaren wilde Foppe onderzoeken of ook het zingen voor hem weggelegd was. Hij kon na een auditie op 19 jarige leeftijd een plekje als bas in het Drachtster kamerkoor krijgen. Vanaf dat moment is zijn enthousiasme over meerstemmige (vocale) lichte en klassieke muziek aangewakkerd.

In mei 2002 stopte de drummer van gospelcombo Sjem en werd Foppe gevraagd de stokken van hem over te nemen. Met dit combo is Foppe vier jaar veel op pad geweest tot hij in 2006 een nieuwe baan kreeg en verhuisde. Door deze verandering vielen de drukke agenda's niet goed meer te combineren.

De muzikale activiteiten staan dan een jaar op een laag pitje. Wanneer Foppe in zijn nieuwe woonplaats een oproep leest waarin een dirigent zangers zoekt voor een nieuwe a capella groep, meldt Foppe zich aan. Het zingen motiveert hem en hij besluit er meer uit te willen halen door zangles te nemen. Na wat speurwerk kwam Foppe in 2011 in contact met Siebren Kramer, muzikaal leider van Sânman & Sikke en vocaal ensemble Koarbizznizz. Van hem krijgt Foppe zangles en de kans zich verder te ontwikkelen binnen Koarbizznizz, waarna Foppe stopt bij zijn andere groep.

In 2012 kondigde Egbert Krikken, gitarist en zanger van Sânman & Sikke aan zowel professioneel als muzikaal met pensioen te gaan. Siebren vraagt Foppe dan om Egbert op vocaal vlak te vervangen. Sinds deze tijd is hij met ontzettend veel plezier op pad met dit groepje mannen.

Klaas Pieter Kuiken

Voor Klaas Pieter  begon het muzikale leven al op jonge leeftijd.

Thuis en in familieverband werd er veel gezongen. 

Op 11 jarige leeftijd kreeg hij orgelles aan huis en leerde de basisbeginselen van de muziek.

Door zijn ouders was hij zijdelings betrokken bij een gospelgroep en er is in 1998 met een deel van de familie Kuiken een CD opgenomen met geestelijke liederen.  

Door studie en werk belandde het zingen op een laag pitje.

Pas in 2010 toen hij, via zijn jongere zus, bij close harmonygroep "Vocal Chain" uit Franeker ging zingen, werd het vuur weer aangewakkerd.

Bij een concert van Sânman & Sikke raakte hij, per toeval, in gesprek met leider Siebren Kramer en in januari 2013 was zijn toetreding tot de groep als tenor een feit.

Peter Haantjes

Met een brede belangstelling voor alles wat met muziek te maken heeft, zat Peter plotseling tussen een groep enthousiaste kerels in een shantykoor. Wat begon als een "grapke", werd meer en meer een serieuze zaak, met vele hoogtepunten in binnen- en buitenland. Vanuit deze groep kwam het tot een bijdrage aan de uitvoering "AJAX" van theatergroep SULT. Siebren Kramer had hier voor een deel de muzikale touwtjes in handen, en zo kwam "Sânman" in beeld. Door het vertrek van Roelof van der Werff ontstond een vacature, en mocht Peter zijn plekje innemen. Vanaf dat moment zingt hij met veel plezier "links" de meestal hoge partijen. Eerst samen met Halbe Klijnstra, later met Klaas, en nu met Klaas Pieter.